Ubezpieczenia zdrowotne


Ubezpieczenie zdrowotne, to tzw. obowiązkowe, wynika z ubezpieczenia społecznego i umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów leczenia, np. u lekarza, dentysty, fizjoterapeuty, a także kosztów leków, itp. – zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Institut National pour l'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) – lub też otrzymanie zasiłku w przypadku choroby czy niepełnosprawności. Wynikające z tego ubezpieczenia kwoty – zwracane/wypłacane beneficjentom – są ściśle określone i takie same we wszystkich kasach chorych (fr. mutualités). By móc skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, należy jak najszybciej zapisać się do uprzednio wybranej kasy chorych

Zgodnie  z  belgijskim  prawem, każda  osoba  zameldowana  w t ym  kraju, musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Z tego więc wynika konieczność zarejestrowania się w którejś z kas ubezpieczeń zdrowotnych  (fr.  mutualité). Nie masz jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego? Potrzebujesz pomocy? Ta sekcja jest dla Ciebie!

Porady

Hospitalia a jednodniowy pobyt w szpitalu

03.2021 Hospitalia a jednodniowy pobyt w szpitalu

Ubezpieczenie Hospitalia, czy Hospitalia+ mają na celu pokrycie kosztów pobytu w szpitalu. Dotyczy to również krótkich pobytów, w tzw. szpitalach jednodniowych, ale …

czytaj więcej...

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net