Ubezpieczenie zdrowotne w Belgii - definicje

Ubezpieczenie zdrowotne w Belgii - definicje


System ubezpieczeń zdrowotnych w Belgii znacząco różni się od tego znanego z Polskiego. Wydaje się więc zasadnym, by poznać kilka definicji, które stanowią swego rodzaju ubezpieczeniowy żargon. Preznetujemy zazewnictwo w FR, NL i EN.

PL FR NL EN
Osoba ubezpieczona Le titulaire Titularis The policy holder
To osoba, która, otwierając swoje ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej dla siebie, a także ewentualnie dla osób zależnych od niej (np. dzieci). Osoba ubezpieczona jest swego rodzaju głównym ubezpieczonym i płaci składkę zdrowotną. Osoba ubezpieczona to osoba otrzymująca dochody.
Osoba zależna La personne à charge Persoon ten laste The dependant
To osoba, która ma prawo do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej poprzez głównego ubezpieczonego. Dotyczy to zwłaszcza dzieci poniżej 25 roku życia, mieszkających na utrzymaniu swoich rodziców, chociaz nie tylko. Osoba zalezna to również osoba zameldowana z głównym ubezpieczonym, a nie otrzymująca dochodów. Osoby zależne nie płacą składki.
Udział własny Le ticket modérateur Remgeld Co-payment fee
To część ustawowego taryfikatora, która pozostaje do zapłacenia przez ubezpieczonego po interwencji ubezpieczenia obowiązkowego. Opłata własna nie obejmuje ewentualnych dopłat do honorariów lekarza.
Trzeci płatnik Le tiers payant Derde betaler Third-party payment
To system płatności między ubezpieczycielem a dostawcami opieki zdrowotnej, który umożliwia ubezpieczonemu opłacanie tylko opłaty wynikającej z udziału własnego za świadczone usługi. Z kolei lekarz lub dostawca usług fakturować będzie bezpośrednio ubezpieczyciela za oficjalną stawkę.
Winietka ubezpieczeniowa La vignette de mutuelle Kleefzegel, kleefbriefje of sticker Personal identification sticker
To nalepka, która zawiera ważne dane ubezpieczenia zdrowotnego oraz zawiera kod kreskowy umożliwiający identyfikację ubezpieczonego. By wnioski o płatność za usługi medyczne zostały przetworzone w najkrótszym możliwym czasie, należy przykleić swoją winietkę lub winietkę osoby zależnej do WSZYSTKICH dokumentów  medycznych jej dotyczących.
Globalna Dokumentacja Medyczna (DMG) Le Dossier Médical Global (DMG) Globaal medisch dossier (GMD) Global Medical File (DMG)
Dokumentacja globalna, otwierana na życzenie ubezpieczoengo u lekarza pierwszego kontaktu, DMG gromadzi wszystkie informacje medyczne dotyczące ubezpieczonego (wyniki badań, szczepienia, radiografie, hospitalizacje...). Oprócz lepszego nadzoru medycznego posiadanie DMG pozwala na tańsze konsultacje u tego lekarza, gdyż opłata z tytułu udziału własnego jest obniżana o 30%.
Ubezpieczenie obowiązkowe Assurance obligatoire Wettelijke verzekering Compulsory insurance
Ubezpieczenie wymagane przez prawo, w którym zwroty pieniędzy za uslugi medyczne ustalone są przez prawo, i są takie same we wszystkich kasach chorych.
Ubezpieczenie dodatkowe Assurance complémentaire Aanvullende verzekering Supplementary insurance
Pakiet dodatkowy, wynikający ze specyfiki danej kasy chorych. Zwroty i specjalne usługi oferowane są przez daną kasę chorych. Jest to coś, co je odróżnia na rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Belgii. 

 

Nie masz wybranego ubezpieczenia zdrowotnego w Belgii? Zapraszamy do kontaktu, a pomożemy Ci tą sprawę uregulować. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdej osoby zameldowanej w Belgii. W Walonii i Brukseli ubezpieczamy w Partenamut. We Flandrii ubezpieczamy w Helan.

Czytaj wszystkie porady

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net