Zasiłek rodzinny w Regionie Stołecznym Bruksela – dodatek na powrót do szkoły

Zasiłek rodzinny w Regionie Stołecznym Bruksela – dodatek na powrót do szkoły


Dzieci uprawnione do otrzymywania zasiłku z Regionu Stołecznego Bruksela otrzymują raz do roku dotację na „powrót do szkoły”. Są to niewielkie kwoty, jednakże warto wiedzieć, dlaczego otrzymany zasiłek rodzinny za sierpień różni się od zwykle otrzymywanych kwot.
Kwota „dodatku szkolnego” zależy od wieku dziecka i wynosi odpowiednio:

Wiek

Kwota

0 – 2

23,43 €

3 – 5
(jeśli dziecko jest w przedszkolu)

23,43 €

6 – 11

35,15 €

12 – 17

58,59 €

18 – 24
(jeśli dziecko nie studiuje)

58,59 €

18 – 24
(jeśli dziecko studiuje)

93,74 €

 

Dla przypomnienia, w Regionie Stołecznym Brukseli mogą funkcjonować 2 systemy wypłat zasiłku rodzinnego. Wynika to z reformy systemu zabezpieczenia społecznego, która weszła w życie w 2020 roku. Co do zasady, kwoty wypłacane w 2023 roku zależą od dochodu i wyglądają następująco:

Dochód brutto gospodarstwa domowego

Liczba dzieci w gospodarstwie domowym

Mniej niż 37.126,55 €

1 dziecko

2 dzieci

3 i więcej

Rodzic samotnie z dzieckiem

210,91 €/dziecko
234,34 € od wieku 12 lat(*)

257,84 €/dziecko
281,20 €/dziecko od wieku 12 lat(*)

316,36 €/dziecko
339,79 €/dziecko od wieku 12 lat(*)

Gospodarstwo domowe

210,91 €/dziecko
234,34 €/dziecko od wieku 12 lat(*)

246,12 €/dziecko
269,49 €/dziecko od wieku 12 lat(*)

292,93 €/dziecko
316,35 €/dziecko od wieku 12 lat(*)

Między 37.126,55 €
a 53.893,39 €

164,04 €/dziecko
/

193,33 €/dziecko
205,04 €/dziecko od wieku 12 lat(*)

248,40 €/dziecko
260,11 €/dziecko od wieku 12 lat(*)

Więcej niż 53.893,39 €

164,04 €/dziecko

/

164,04 €/dziecko
175,75 €/dziecko od wieku 12 lat(*)

164,04 €/dziecko
175,75 €/dziecko od wieku 12 lat(*)

(*) kwoty zwiększają się o 11,72 € dla dzieci w wieku od 18 lat pod warunkiem, że kontynuują naukę.

Nowy system wszedł od 01/01/2020. Ponieważ w niektórych przypadkach mogło się okazać, ze nowy system jest mniej, Rząd Regionu Bruksela wprowadził zasadę, iż gospodarstwa domowe, które miałyby stracić na „nowym systemie”, zachowują prawa do kwot ze „starego systemu”. Jest to jednak uwarunkowane tym, że nie nastąpiła żadna zmiana w sytuacji dziecka i/lub odbiorcy zasiłku rodzinnego.

System wypłat zasiłku rodzinnego przewiduje również zwiększone kwoty wypłat dla dzieci z niepełnosprawnościami (dodatek kalkulowany jest na podstawie liczby punktów niepełnosprawności), czy sierot.

Nowością jest, że od listopada 2023 wchodzi w życie ograniczenie w wypłacaniu zasiłku socjalnego. Nie będzie on wypłacany gospodarstwom domowym, w których skumulowany dochód kadastralny (nieindeksowany) ze wszystkich nieruchomości wynosi co najmniej 2.000 €. W praktyce oznacza to ewentualne zmiany w kwotach zasiłku rodzinnego od grudnia 2023. Więcej o tym tutaj: https://www.porady.be/pl-PL/news/show/dochod-kadastralny---zmniejszony-dodatek-socjalny-do-zasilku-rodzinnego-w-brukseli.

Jeśli macie Państwo problemy z otrzymywaniem zasiłku rodzinnego w Belgii, Państwa sprawa od dłuższego czasu stoi w miejscu, lub jeszcze nie złożyliście wniosku, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą Wam w procedurze.

Popros o porade

 

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net