Dochód kadastralny - zmniejszony dodatek socjalny do zasiłku rodzinnego w Brukseli

Dochód kadastralny - zmniejszony dodatek socjalny do zasiłku rodzinnego w Brukseli


Od listopada 2023 wchodzi w życie ograniczenie w wypłacaniu dodatku socjalnego do zasiłu rodzinnego w Regionie Stołecznym Bruksela. 

Dodatek socjalny nie będzie wypłacany gospodarstwom domowym, w których skumulowany dochód kadastralny (nieindeksowany) ze wszystkich nieruchomości wynosi co najmniej 2.000 €. W praktyce oznacza to ewentualne zmiany w kwotach zasiłku rodzinnego od grudnia 2023.

Może to być najbardziej dotkliwe dla gospodarstw domowych o dochodach rocznych brutto poniżej 37.126,55 €. Przedstawiają to poniższe tabele – zagrożone kwoty zaznaczono na czerwono:

  • dla dzieci urodzonych przed 01/01/2020:

Wiek dziecka

Kwota bazowa na miesiąc

1 dziecko

2 dzieci

3 i więcej dzieci

0 – 11

164,04 €

+46,87 €

+82,02 €

+128,89 €

12 – 17

175,75 €

+58,59 €

+93,74 €

+140,60 €

18 – 24

175,75 €

+58,59 €

+93,74 €

+140,60 €

18 – 24

pod warunkiem kontynuacji nauki

187,47 €

+58,59 €

+93,74 €

+140,60 €

  • dla dzieci urodzonych po 01/01/2020:

Wiek dziecka

Kwota bazowa na miesiąc

1 dziecko

2 dzieci

3 i więcej dzieci

0 – 11

175,76 €

+46,87 €

+82,02 €

+128,89 €

12 – 17

187,47 €

+58,59 €

+93,74 €

+140,60 €

18 – 24

187,47 €

+58,59 €

+93,74 €

+140,60 €

18 – 24

pod warunkiem kontynuacji nauki

199,19 €

+58,59 €

+93,74 €

+140,60 €

 

Jak sprawdzić, czy dochód kadastralny gospodarstwa domowego jest niższy niż 2.000 €?

W tym celu należy zalogować się do system MyMINFIN, odnośnik tutaj: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public

Po zalogowaniu czy to z czytnikiem kart ID lub Istme (o itsme pisaliśmy tutaj: itsme – elektroniczny klucz o wielu możliwościach -> Porady.BE | Portal Porad dla Polonii w Belgii) należy wybrać kolejno poszczególne zakładki: 

  1. Moje mieszkanie” (fr: Mon habitation, nl: Mijn woning)
  2. Sprawdź moje dane o nieruchomościach” (fr: Consulter mes données immobilières, nl: Mijn onroerende gegevens raadplegen)
  3. Obcena sytuacja” (fr: Situation actuelle, nl: Actuele situatie)
  4. Moje nieruchomości” (fr: Mes biens immobiliers actuels, nl: Mijn onroerende gegevens raadplegen) – albo te w Belgii albo te zagranicą (fr: Mes biens immobiliers à l’étranger, nl: Mijn onroerende goederen in het buitenland)
  5. Po rozwinięciu zakładki dotyczącej danej nieruchomości należy odczytać wartość dochodu kadastralnego nieindeksowanego (fr: Revenu cadastral non indexé, nl: Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen), zwracając uwagę na rzeczywisty opodatkowany udział w posiadaniu nieruchomości (fr. Droits réels imposables, nl: Belastbare zakelijke rechten). 
  6. Wartość tę, pomnożoną przez udział w prawie własności, należy odczytać dla każdej nieruchomości i je zsumować. Jeśli globalnie - łącznie dla wszystkich członków gospodarstwa domowego - jest ona równa lub wyższa kwocie 2000 €, należy spodziewać się utraty dodatku socjalnego do zasiłku rodzinnego w wypłacie przewidzianej na grudzień 2023.

Warto przy tym pamiętać, że Belgia zobligowała rezydentów podatkowych do deklarowania swoich nieruchomości, również tych zagranicznych. Dotyczy to więc wszystkich posiadających nieogranicozny obowiązek podatkowy w Belgii. Nie ma znaczenia, czy dom w Polsce, czy rezydencja letniskowa w Hiszpanii są wynajete czy nie. Nalezy je zgłosić do belgisjkeigo Fiskusa.

Jeśli macie Państwo problemy z otrzymywaniem zasiłku rodzinnego w Belgii, Państwa sprawa od dłuższego czasu stoi w miejscu, lub jeszcze nie złożyliście wniosku, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą Wam w procedurze.

Popros o porade

 

 

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net