Zasiłek rodzinny a praca studenta

Zasiłek rodzinny a praca studenta


Czy pracujący studenci nadal będą otrzymywać zasiłki rodzinne?

Ponieważ kompetencje względem zasiłków rodzinnych zostały przekazane na poziom regionalny, zasady te mogą różnić się w zależności od regionu: Bruksela, Flandria, Walonia. Aby dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują, należy odwołać się do miejsca legalnego pobytu studenta (zameldowania). Jesli to nie jest możliwe (np. dzieci w Polsce), należy posiłkowac się miejscem zameldowania rodzica, występującego o zasiłek.

Zasady wspólne dla wszystkich regionów:

Przed ukończeniem 18 roku życia nie ma żadnych warunków względem wypłaty zasiłków rodzinnych (do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym student kończy 18 lat), łącznie z zatrudnieniem ucznia.
Po ukończeniu 18. roku życia, maksymalnie do 25. roku życia, student ma prawo do zasiłków rodzinnych. Studenci w wieku powyżej 25 lat nie otrzymują już zasiłków rodzinnych.
Prawo do zasiłku rodzinnego 25 latka wygasa w miesiącu następującym po miesiącu urodzenia. 

Region stołeczny Bruksela

Młody człowiek, by otrzymywać zasiłek rodzinny po ukończeniu 18 lat, musi kontynuować naukę.

 • jeśli student pracuje w ciągu roku akademickiego (kwartały: I, II, IV) – aby zachować prawa do zasiłku rodzinnego, musi on pracować mniej niż 240 godzin w trymestrze, niezależnie od rodzaju kontraktu,
 • jeśli student pracuje w trzecim kwartale (czyli okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień, wrzesień), zachowuje on prawo do zasiłku rodzinnego bez limitu godzin pracy,
 • student pracuje po ukończeniu studiów:
  • jeśli student kończy studia w danym roku i nie rozpoczyna kolejnego roku akademickiego, zachowuje prawa do zasiłku rodzinnego przy zachowaniu limitu 240 godzin na kwartał.
  • jeśli student zapisze się jako osoba poszukująca pracy w urzędzie pracy Actiris (Region Bruksela) w lipcu, od 1 sierpnia rozpocznie się tzw. staż integracji zawodowej, trwający 310 dni kalendarzowych. W tym okresie młody człowiek zachowuje prawo do zasiłku rodzinnego. Jednakże, po tym okresie jego prawo do zasiłku rodzinnego ustaje definitywnie.

Jeżeli młody człowiek pracuje po 31 lipca, jego dni robocze będą wliczane w staż integracji zawodowej. Zachowa on prawo do zasiłku rodzinnego tylko wtedy, gdy nie będzie pracował więcej niż 240 godzin na kwartał. W przeciwnym razie wypłata zasiłków rodzinnych zostanie zawieszona na kwartał, w którym przepracował ponad 240 godzin.

Walonia

Podobnie jak w regionie Bruksela, podstawową zasadą jest to, że od wieku 18 lat młoda osoba musi się uczyć, aby nadal otrzymywać zasiłek rodzinny. W przeciwieństwie do regionu Brukseli młodzi ludzie urodzeni 1 stycznia 2001 r. lub później mogą korzystać z zasiłku rodzinnego do ukończenia 21 roku życia, bez konieczności przedstawiania dowodu, że studiują.

Od 1 stycznia 2021 r. zniesiono limit 240 godzin w semestrze dla studenckich umów o pracę. Od tego momentu dochód związany z pracą studencką nie ma już wpływu na prawo do zasiłków rodzinnych, niezależnie od liczby godzin przepracowanych w miesiącu, kwartale czy roku. Oznacza to, że każdy student pracujący i mieszkający w regionie Walonia może korzystać z zasiłków rodzinnych, nawet jeśli w roku akademickim pracuje więcej niż 240 godzin na kwartał.

Limit 240 godzin w trymestrze obowiązuje jednak w przypadku umów, które nie są realizowane w ramach umów studenckich. Młodzi ludzie, którzy przerywają lub kończą studia, mogą pracować maksymalnie 240 godzin w kwartale na podstawie zwykłej umowy, aby zachować prawo do zasiłku rodzinnego w danym kwartale. Jeśli pracują powyżej limitu 240 godzin na kwartał, nie będą otrzymywać zasiłku rodzinnego w danym kwartale.

Należy jednak pamiętać, że w mocy pozostaje limit przepracowania maksimum 475 godzin rocznie dla wszystkich studentów, aby skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne i zwolnienia z płacenia podatku dochodowego.

Młoda osoba, która zarejestruje się jako osoba poszukująca pracy w urzędzie pracy Forem (Region Walonia), zachowuje prawo do zasiłków rodzinnych podczas stażu integracji zawodowej, pod warunkiem, że jej dochód wynosi mniej niż 701,44 EUR brutto miesięcznie.

Flandria

W wieku od 18 do 25 lat student pracować, zachowując prawo do zasiłku rodzinnego (Groeipakket) pod następującymi warunkami:

 • student nie pracuje więcej niż 475 godzin rocznie na podstawie studenckiej umowy o pracę (z obniżonymi składkami na ubezpieczenie społeczne);
 • student nie pracuje więcej niż 80 godzin miesięcznie na podstawie „normalnej” umowy o pracę (z normalnymi składkami na ubezpieczenie społeczne);
 • student prowadzący działalność na własny rachunek, nie opłaca składek jako osoba prowadząca działalność podstawową;
 • student nie otrzymuje świadczeń socjalnych. Jeśli otrzymuje zasiłek socjalny, nie ma prawa do zasiłku rodzinnego za dany miesiąc. Wyjątek: dozwolone jest świadczenie socjalne wynikające z pracy w ramach szkolenia połączonego z pracą lub umowy o płatny staż. Dozwolony jest również dochód z integracji lub rekompensata za pracę wolontariacką.

Zasady te obowiązują przez cały rok, a więc również w okresie wakacyjnym.

Zasiłek rodzinny (Groeipakket) nie podlega żadnym warunkom dochodowym, więc wysokość wynagrodzenia nie ma znaczenia. Z drugiej strony wysokość pensji ma znaczenie dla podatków.

Studia inne niż stacjonarne

To czy studia wieczorowe lub zaoczne otwierają prawo do pobierania zasiłku rodzinnego dla osób w wieku od 18 do 25 lat, zależy od liczby tzw. jednostek edukacyjnych, jakie student wypracowuje w ciągu roku. W Belgii przyjmuje się, że minimalna wartość roczna jednostek to 27. Jeśli formy nauki nie da się przedstawić w jednostkach edukacyjnych, wówczas przyjmuje się, że student musi uczęszczać na co najmniej 13 godzin nauki w tygodniu.

Czytaj wszystkie porady

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net