Zasiłek pomostowy COVID dla samozatrudnionych – rok 2021

Zasiłek pomostowy COVID dla samozatrudnionych – rok 2021


Jeżeli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. włącznie nastąpi znaczny spadek obrotów, w następstwie kryzysu związanego z COVID-19, samozatrudniony może być uprawniony do świadczenia finansowego w ramach tymczasowego zasiłku pomostowego, i to niezależnie od sektora działalności.

By sprawdzić, czy dana osoba kwalifikuje się do zasiłku pomostowego, należy porównać dochody w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy wniosek o zasiłek z tym samym miesiącem kalendarzowym w roku 2019. We wniosku należy jasno uzasadnić związek między utratą dochodów, a kryzysem COVID-19.

Starając się o zasiłek, należy pamiętać, że w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. spadek obrotów musi wynosić co najmniej 40%, a w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r.: spadek obrotów musi wynosić co najmniej 65%. 

Przykład: Pan Janusz ubiega się o zasiłek pomostowy na luty 2021 r. W związku z tym musi wykazać spadek obrotów (przychodów, kwot z faktur, bez odliczania kosztów) o co najmniej 40% w styczniu 2021 r. w porównaniu ze styczniem 2019 r. Jeśli Pan Janusz zechce ubiegać się o zasiłek na październik 2021 r., musi wykazać spadek obrotów o co najmniej 65% we wrześniu 2021 r. w porównaniu z wrześniem 2019 r.
W formularzu wniosku należy podać w/w obroty z obu miesięcy referencyjnych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające taki spadek dochodów (mogą to być: bilanse, atestacje z księgowości, księga rachunkowa, wyciągi z konta, deklaracja VAT itp.). Oświadczenie o spadku dochodów zostanie poddane kontroli w terminie późniejszym na podstawie oficjalnych danych kontroli VAT, gdy tylko dane te będą dostępne.

Który przedsiębiorca ma prawo do zasiłku pomostowego?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, podlegająca ubezpieczeniu społecznemu w Belgii w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy Twój wniosek. Nie dotyczy to zatem przedsiębiorców polskich, świadczących usługi w Belgii (Limosa, A1).

By otrzymać zasiłek pomostowy, składki na ubezpieczenie społeczne muszą być opłacone za co najmniej 4 kwartały w ciągu ostatnich 16 kwartałów, liczonych od kwartału, który zawiera miesiąc, na który ubezpieczony wnioskuje o zasiłek. Wyjątek stanowią osoby samozatrudnione "początkujący - starters". Jeśli ubezpieczony prowadzi działalność na własny rachunek tylko przez dwanaście ostatnich kwartałów lub krócej, wystarczy, że faktycznie zapłacił składki prowizoryczne przez 2 kwartały.

Jakie są stawki zasiłku pomostowego?

Zasiłek pomostowy COVID-19 różni się w zależności od tego, czy ubezpieczony ma na utrzymaniu dzieci w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W zależności od sytuacji, kwoty zasiłku wyglądają następująco:

Do 1 lipca 2021 r.:
•    1 291,69 EUR miesięcznie, bez rodziny na utrzymaniu;
•    1.614,10 EUR miesięcznie, członkowie rodziny dopisani do ubezpieczenia zdrowotnego;

Od 1 lipca 2021 r.:
•    1 317,52 EUR miesięcznie, bez rodziny na utrzymaniu;
•    1 646,38 EUR miesięcznie, członkowie rodziny dopisani do ubezpieczenia zdrowotnego;

Od 1 września 2021 r.:
•    1 343,87 EUR miesięcznie, bez rodziny na utrzymaniu;
•    1 679,31 EUR miesięcznie, członkowie rodziny dopisani do ubezpieczenia zdrowotnego;

W przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek, które kwalifikują się do połowicznego zasiłku pomostowego (np. działalność dodatkowa, składki płacone od kwoty dochodów między 7.021,29 euro a 14.042,57 euro), świadczenie wynosi:

Do 1 lipca 2021 r.:
•    645,85 EUR miesięcznie, bez rodziny na utrzymaniu;
•    807,05 EUR miesięcznie, członkowie rodziny dopisani do ubezpieczenia zdrowotnego;

Od 1 lipca 2021 r.:
•    658,76 EUR miesięcznie, bez rodziny na utrzymaniu;
•    823,19 EUR miesięcznie, członkowie rodziny dopisani do ubezpieczenia zdrowotnego;

Od 1 września 2021 r.:
•    671,94 EUR miesięcznie, bez rodziny na utrzymaniu;
•    839,65 EUR miesięcznie, członkowie rodziny dopisani do ubezpieczenia zdrowotnego;

Jak otrzymać zasiłek pomostowy?

Wniosek o zasiłek pomostowy należy złożyć online w kasie ubezpieczeń społecznych, w której opłaca się składki, np. Partena, Liantis, GroupS, Securex itp. Wniosek składa się za na miesiąc oddzielnie.

Uwaga na terminy! Od października 2021 wniosek o zasiłek pomostowy można składać tylko od drugiego kwartału 2021, to jest:
•    na kwiecień, maj i czerwiec 2021 r. - do 31 grudnia 2021 r.
•    na lipiec, sierpień i wrzesień 2021 r. - do 31 marca 2022 r.
•    na październik, listopad i grudzień 2021 r. – do 30 czerwca 2022 r.

Potrzebujesz pomocy w analizie, czy masz prawo do zasiłku pomostowego? Chcesz by Ci pomóc złożyć wniosek?

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu formalności związnych z kryzysem wywyołanym koronawirusem skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj. Nasz specjalista odezwie się tak szybko, jak to możliwe, we wskazanym terminie.

Poproś o poradę

Czytaj wszystkie porady

 

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net