Weryfikacja kwot zwrotów za wizyty lekarskie i usługi medyczne w Belgii

Weryfikacja kwot zwrotów za wizyty lekarskie i usługi medyczne w Belgii


W Belgii praktycznie zawsze trzeba coś zapłacić za wizyty lekarskie, pobyt w pisztalu, badania, leki czy inne usługi medyczne. Jednakże każda osoba, która jest zapisana do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Belgii i poprawnie je aktywowała, ma prawo do zwrotów części wydatków poniesionych na słuzbę zdrowia. Nie ma tu znaczenia, czy lekarz prowadzi praktykę prywatną czy podlega pod publiczny system. Kwota zwrotu jest ustalona kwotowo i zawsze jest taka sama. Różnica w kwocie zwrotów wynika od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i umowy podpisanej miedzy lekarzem a instytucją INAMI/RIZIV (fr. conventionné / non conventionné, nl. met overeenkomst / zonder overeenkomst). Beneficjent – czyli ubezpieczony - może natomiast mieć standardowe ubezpieczenie podstawowe lub poszerzone – o tzw. status BIM – który osobom w trudnej sytuacji daje większe zwroty za leczenie.

Jak sprawdzić, na jaki zwrot możemy liczyć? Otóż trzeba otworzyć wyszukiwarkę na stronie INAMI/RIZIV.

Wersja francuska – tutaj: https://ondpanon.riziv.fgov.be/Nomen/fr/search
Wersja niderlandzka – tutaj: https://ondpanon.riziv.fgov.be/Nomen/nl/search

Tam po wpisaniu 6-cio cyfrowego kodu usługi medycznej, jaka zostanie nam wykonana, bądź jaką nam wykonano, otrzymamy dokładny jej opis, w tym kwoty interwencji podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Belgii. Wyszukiwania można dokonać nie tylko na podstawie kodu, ale słów kluczowych czy rozwijanej listy, wskazującej poszczególne dziedziny/usługi medyczne.

Masz białą kartkę – potwierdzenie wizyty lekarskiej? Tam znajdziesz kod usługi. Wpisz w wyszukiwarce i sprawdź. Zanotuj. Przedłuż potwierdzenie do zwrotu w swojej kasie ubezpieczeń zdrowotnych. Zobacz ile Ci zostanie zwrócone i porównaj z zanotowanymi danymi. Zobaczysz jak to działa.

Przykład 1: Mężczyzna o statusie standardowym (bez zwiększonych zwrotów) był u lekarza – chirurga na konsultacji chirurgicznej. Lekarzowi zapłacił 50 euro. Lekarz na potwierdzeniu wizyty wpisał kod 101275. Wpisujemy ten kod  w wyszukiwarce. System wyrzuca dokładny opis. Wybieramy pole: „Honoraires et remboursements” / „Honoraria en vergoedingen”. W tabelce widać, że stawka INAMI/RIZIV za taką wizytę to 24,60 euro (pozycja 0). Poniżej czytamy, że ubezpieczenie zwróci 12,60 euro za wizytę (pozycja 1600), zaś udział własny to 12,00 euro (3600). Kwota 50,00 euro – 24,60 euro = czyli 25,40 euro to dopłata z własnej kieszeni dla danego lekarza. De facto koszt wizyty wyniesie zatem 25,40 euro + 12,00 euro = czyli 37,40 euro.

Przykład 2: Kobieta urodziła dziecko w szpitalu w ciągu dnia roboczego. Szpital wystawił fakturę, a na niej znalazł się między innymi kod 422225. Wpisujemy ten kod  w wyszukiwarce. System wyrzuca dokładny opis. Wybieramy pole: „Honoraires et remboursements” / „Honoraria en vergoedingen”. Na liście widać, że największa kwota, jaką ubezpieczenie zdrowotne zapłaci to 211,50 euro. W tabeli opisano szczegółowo kwoty zwrotów w zależności od statusu ubezpieczonego, a także statusu lekarza (respektujący składki maksymalne czy nie). Teraz pozostaje analiza faktury ze szpitala – czy dana kwota została już zafakturowana dla kasy ubezpieczeń, czy jeszcze nie. Jeśli nie, to na taką kwotę zwrotu – z tytułu danego kodu – można liczyć.

Uwaga: warunkiem otrzymania zwrotów jest aktywne obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Do tego konieczne są:

  • zapisanie się do ubezpieczenia zdrowotnego (fr. mutualité, nl. ziekenfonds)
  • opłacanie składek miesięcznych za ubezpieczenie podstawowe,
  • opłacone składki na ubezpieczenie społeczne (ONSS lub INASTI).

Uwaga: powyższe traktuje o ubezpieczeniu podstawowym. Nie mówimy tu o ubezpieczeniach dodatkowych typu: Hospitalia+, Dentalia+ itp.

Nie masz wybranego ubezpieczenia zdrowotnego w Belgii? Zapraszamy do kontaktu, a pomożemy Ci tą sprawę uregulować. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdej osoby zameldowanej w Belgii.

Czytaj wszystkie porady

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net