Rodzinne w Belgii - podstawowe zasady i kwoty

Rodzinne w Belgii - podstawowe zasady i kwoty


Czy otrzymujecie Państwo zasiłek rodzinny na swoje dzieci? Wiecie, ile to wynosi?

Zasiłek rodzinny (fr. allocations familiales) w Belgii przysługuje każdemu dziecku, niezależnie od dochodów rodziców. Podstawą do przyznania zasiłku jest podleganie któregoś z rodziców lub opiekunów prawnych pod system ubezpieczeń społecznych w Belgii. Prawo do zasiłku rodzinnego na dzieci ma więc zarówno osoba pracująca na umowę o pracę (fr. salarie), jak i osoba samozatrudniona (fr. indépendant) – niezależnie, czy jako własna działalność, czy jako wspólnik w firmie (fr. associe actif).

Obecnie wysokość zasiłku rodzinnego różni się w zależności do miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej – płacącej składki na ubezpieczenie społeczne.

 1. W Regionie stołecznym Bruksela oraz w Walonii stawki miesięczne w roku 2019 wynoszą:
  1. na pierwsze dziecko: 95,80 euro - dla dzieci urodzonych do roku 2019 włącznie,
  2. na drugie dziecko: 177,27 euro - dla dzieci urodzonych do roku 2019 włącznie,
  3. na każde kolejne dziecko: 264,67 euro - dla dzieci urodzonych do roku 2019 włącznie,
 2. We Flandrii:
  1. na pierwsze dziecko: 93,93 euro - dla dzieci urodzonych do roku 2018 włącznie,
  2. na drugie dziecko: 173,80 euro - dla dzieci urodzonych do roku 2018 włącznie,
  3. na każde kolejne dziecko: 259,49 euro - dla dzieci urodzonych do roku 2018 włącznie.

Zasiłek rodzinny płacony jest bezwarunkowo wszystkim dzieciom do 18 roku życia. Dzieciom niepełnosprawnym do 21 roku. Od 18 lat do 25 lat, by dostawać zasiłek rodzinny, dziecko powinno uczyć się i nie powinno przekraczać ustalonego limitu czasu pracy. W przypadku nauki w trybie dziennym, dziecko może pracować maksymalnie 240 godzin na trymestr. Jednak uwaga, dotyczy to I, II i IV trymestru. W trzecim trymestrze, tj. w okresie wakacyjnym, dziecko może pracować bez ograniczeń, chyba, że po tym trymestrze nie podejmuje już dalszej nauki. Wówczas limit 240 pozostaje w mocy. W przypadku nauki w trybie zaocznym/wieczorowym, miesięczne dochody dziecka nie mogę przekroczyć 541,09 euro brutto. Powyżej tej kwoty dziecko traci prawo do zasiłku.

Dzieci niepełnosprawne oraz dzieci osierocone otrzymują wyższe stawki zasiłku rodzinnego.

Dla dzieci urodzonych w 2019 roku i później zajdą zasadnicze zmiany w stawkach zasiłku rodzinnego w regionach: Walonia i Flandria. Bruksela nowe zasady wprowadzi od 2020 rok. Jak będą kształtować się stawki zasiłku rodzinnego w Brukseli i kogo będą one dotyczyć można przeczytać tutaj.

Dla dzieci urodzonych w 2019 roku w Walonii będą płacone następujące nowe miesięczne składki podstawowe:

 1. dla dzieci w wieku od 0 do 17 lat: 155 euro,
 2. dla dzieci w wieku od 18 do 24 lat: 165 euro.

W Walonii znikają dodatki na drugie i kolejne dziecko, jednakże w zależności od sytuacji finansowej rodziny, będą wypłacane suplementy.

We Flandrii dla dzieci urodzonych od 2019 roku będzie płacona miesięczne składka podstawowa w wysokości 163,20 euro na dziecko. W regionie przewidziano jednak więcej niż w Walonii dodatków dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Warto wiedzieć, że zasiłek rodzinny mogą otrzymywać rodzice lub prawni opiekunowie pracujący i mieszkający w Belgii, nawet jeśli dzieci mieszkają w Polsce. Jeśli w ramach koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych zostanie ustalone podstawowe prawo do zasiłku rodzinnego w Polsce, to Belgia i tak wypłaci różnicę, między tym, co dziecko otrzymuje w Polsce, a tym co by otrzymywało w Belgii. Warto więc postarać się o zasiłek rodzinny w Belgii. Uwaga: o zasiłek rodzinny można starać się za okres do 4 lat wstecz! Jeśli go Państwo jeszcze nie otrzymujecie, to wyrównanie za 48 miesięcy jest w zasięgu ręki!

Jeśli macie Państwo problemy z otrzymywaniem zasiłku rodzinnego w Belgii, Państwa sprawa od dłuższego czasu stoi w miejscu, lub jeszcze nie złożyliście wniosku, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą Wam w procedurze.

Popros o porade

 

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net