PARTENA SECUREX LIANTIS GROUPS – umarzanie składek ubezpieczeniowych w 2022 roku

PARTENA SECUREX LIANTIS GROUPS – umarzanie składek ubezpieczeniowych w 2022 roku


Przedsiębiorcy, wspólnicy, pomocnicy – słowem wszelkie osoby samozatrudnione, które doświadczyły problemów finansowych w związku z pandemią koronowirusa w Belgii w 2022 mogą starać się o anulowanie następujących składek na ubezpieczenie:

  • składki prowizoryczne naliczone w I kwartale 2022 roku,
  • regularyzację składek z 2018, 2019 i 2020 roku wymagalne do 31 marca 2022 roku (wynikającą z dopasowania składek prowizorycznych do rzeczywiście uzyskanych dochodów).

Tak jak w roku poprzednim, procedura udzielania dyspensy jest prostsza niż w standardowym przypadku, jednakże jej zasady pozostają niezmienne: za okres umorzenia przedsiębiorca zachowuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, ale okres ten nie liczy się do składek na emeryturę.

Dodatkowo, ten rodzaj dyspensy można zastosować również do osób, które zaczęły działalność gospodarczą przed pandemią (co do zasady o umorzenie mogą ubiegać się osoby, które pracują na takich zasadach co najmniej 4 kwartały).

Nowością jest wprowadzenie zasady przyznawania umorzenia na wzór przyznawania zasiłku pomostowego, to znaczy, należy porównać dochody firmy z 2019 rokiem. W przypadku zasiłku pomostowego są to odpowiednie miesiące, zaś w przypadku umorzenia są to kwartały. Nie chodzi tu zatem o dochody ubezpieczonego, czy wynik finansowy firmy, a o wartość wystawionych faktur w danych okresach.

Oznacza to, że ubezpieczony ubiegający się o umorzenie składek ubezpieczenia społecznego za I kwartał 2022 musi wykazać, że dochody firmy w IV kwartale 2021 spadły o co najmniej 40% w stosunku do IV kwartału 2019 roku. Należy to udowodnić na przykład poprzez dołączenie deklaracji VAT za dane kwartały.

Jeśli ubezpieczony prowadzi działalność w sektorze nadal zmuszonym do zamknięcia, musi wskazać w formularzu wniosku sektor, którego dotyczy nakaz zamknięcia. Środki sanitarne, które umożliwiają zachowanie dystansu społecznego, ale i ograniczają wykonywanie niezależnej działalności, nie są uważane za nakaz zamknięcia.

Przedsiębiorco: masz trudności finansowe i wolałbyś poprosić o umorzenie odsetek, ale nie chcesz tracić prawa do emerytury za ten okres? Żaden problem, umorzone składki możesz dopłacić w ciągu 5 lat, gdy juz kryzys minie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu formalności związnych z kryzysem wywyołanym koronawirusem skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj. Nasz specjalista odezwie się tak szybko, jak to możliwe, we wskazanym terminie.

 

Poproś o poradę

Czytaj wszystkie porady

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net