Pandemia - nowe zasady w Belgii od 20 listopada 2021

Pandemia - nowe zasady w Belgii od 20 listopada 2021


W związku z nasilającą się pandemią COVID-19 w Belgii, 17 listopada 2021 ponownie zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Na spotkaniu ustalono następujące środki zaradcze / restrykcje, mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa:

1. Zachowanie dystansu społecznego i ograniczenie kontaktów społecznych

Zalecono maksymalne ograniczenie kontaktów społecznych oraz preferowanie spotkań na świeżym powietrzu. Przypomniano o konieczności zachowywania dystansu 1,5 m.

2. Rozszerzono zakres stosowania maseczek

 • w zamkniętych przestrzeniach komunikacji miejskiej i zorganizowanej komunikacji zbiorowej;
 • dla zawodów medycznych i niemedycznych;
 • w zakładach opieki zdrowotnej;
 • w placówkach i miejscach organizowania gastronomii;
 • w kontekście wydarzeń, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, niezależnie od wielkości wydarzenia;
 • w sklepach i centrach handlowych;
 • w ogólnodostępnych przestrzeniach firm i administracji publicznej;
 • w budynkach użyteczności publicznej i sądach;
 • w bibliotekach, bibliotekach gier i mediatekach;
 • w ogólnodostępnych przestrzeniach placówek z sektora kulturalnego, świątecznego, sportowego, rekreacyjnego i imprez;
 • w centrach fitness;
 • w miejscach kultu.

Noszenie maseczki jest obowiązkowe od 10 roku życia. Jeśli chodzi o edukację, to gminy zadecydują o wprowadzeniu obowiązkowych maseczek dla dzieci poniżej 12 roku życia.
Maseczkę można zdjąć tylko okazjonalnie do jedzenia i picia na siedząco, a także, gdy noszenie maseczki nie jest możliwe ze względu na charakter aktywności, na przykład podczas uprawiania sportu.

3. COVID Safe Ticket +

COVID Safe Ticket („bezpieczny bilet COVID”) jest dowodem pełnego zaszczepienia, uzyskania negatywnego wyniku testu PCR lub zaświadczenia o wyzdrowieniu. Daje on przykład dostęp do imprez i lokali gastronomicznych.

Rada zdecydowała, że w miejscach lub podczas imprez, w których obowiązuje COVID Safe Ticket, noszenie maseczki jest również obowiązkowe. W związku z tym wymagany jest bilet COVID Safe Ticket i noszenie maski. COVID Safe Ticket i noszenie maski są obowiązkowe w następujących sytuacjach:

 • w przypadku imprez publicznych i prywatnych spotkań z ponad 50 osobami w pomieszczeniu lub ponad 100 osobami na zewnątrz;
 • w placówkach gastronomicznych (w tym organizowanych tam imprezach prywatnych);
 • w teatrach, salach koncertowych, salach muzycznych, kabaretach i innych salach widowiskowych, salach wielofunkcyjnych, w których odbywają się imprezy kulturalne, cyrkach, kinach, muzeach i parkach rozrywki oraz innych parkach tematycznych (wnętrza).

Kluby nocne i sale taneczne, które nie chcą narzucać noszenia maseczek, mają obowiązek poprosić swoich klientów o okazanie COVID Safe Ticket i przeprowadzenie autotestu na miejscu. Jest to więc Covid Safe Ticket + autotest.

4. Telepraca

Telepraca staje się obowiązkowa w sektorze prywatnym i we wszystkich administracjach publicznych, chyba że nie pozwala na to charakter funkcji lub ciągłość działalności. Dopuszczalny jest jeden dzień obecności w pracy na tydzień pracy pracownika (1/4). Od 13 dopuszcza się dwa dni obecności w pracy na tydzień pracy pracownika (2/3).

Zaleca się prowadzenie elektronicznego rejestru miesięcznej obecności pracownika, celem udostępnienia go odpowiednim służbom w razie potrzeby.

5. Upowszechnienie kolejnej dawki szczepionki

Wszystkie w pełni zaszczepione osoby wkrótce będą miały możliwość otrzymania dodatkowej dawki przypominającej.
Kilka grup docelowych – w tym osoby powyżej 65 roku życia, osoby z obniżoną odpornością lub zaszczepione szczepionką Johnson & Johnson – miało już możliwość otrzymania tej dodatkowej dawki szczepionki. Teraz kolej na resztę populacji.

Akcja szczepień dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat zostanie uruchomiona jak najszybciej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wyższej Rady Zdrowia i Komitetu Doradczego ds. Bioetyki oraz po zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków. Szczepienie to będzie dobrowolne.

6. Wentylacja

Aby właściwie monitorować jakość powietrza w szkołach i przedsiębiorstwach, Rada zwraca się do regionalnych ministrów edukacji i pracy o zapewnienie szybkiego i powszechnego zainstalowania mierników CO2 we wszystkich pomieszczeniach szkolnych i biznesowych, w których gromadzi się duża liczba osób.

Powyższe zasady wchodzą w życie 20 listopada 2021 r. i będą obowiązywać do 28 stycznia 2022 r. Rada spotka się na początku stycznia, aby ocenić stan pandemii i wówczas podejmie dalsze działania.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu formalności związnych z kryzysem wywyołanym koronawirusem skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj. Nasz specjalista odezwie się tak szybko, jak to możliwe, we wskazanym terminie.

Poproś o poradę

Czytaj wszystkie porady

 

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net