Nowe kwoty minimalne kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne w Belgii w 2024

Nowe kwoty minimalne kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne w Belgii w 2024


Od I kwartału 2024 roku nieznacznie wzrosły kwoty minimalne kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne w Belgii. Odczują to samozatrudnieni, którzy osiągają minimalne dochody. Wzrost składek kwartalnych odczują oni np. w Partena, Securex, Liantis, Xerius czy GroupS.

W 2023 roku samozatrudnieni płacili minimalną stawkę kwartalną w wysokości 840,97 euro (+ ok 4% koszty zarządzania Kasy Ubezpieczeń Społecznych – w praktyce około 875 euro) od dochodów minimalnych w wysokości 16.409,20 euro.

W 2024 roku, o ile stawka procentowa na ubezpieczenie społeczne pozostaje taka sama, to jest 20,5%, to podstawa do ich obliczeń, czyli kwota dochodów minimalnych wynosi dużo więcej, bo 16.861,46 euro.

Oznacza to, że kwartalnie kwota minimalna wzrasta do 864,15 euro + koszty zarządzania (ok 4%).

Wyliczenie: 16.861,46 euro * 20,5% = 3.456,60 euro rocznie, zatem na kwartał liczymy 3.456,60 euro / 4 kwartały = 864,15 euro.

W porównaniu z 2023 rokiem, oznacza to wzrost stawki minimalnej o co najmniej 21,18 euro (16.861,46 – 16.409,20 = 452,26 * 20,5 = 92,71 euro rocznie, tj. 21,18 euro kwartalnie).

Ponieważ Kasy Ubezpieczeń Społecznych mogą doliczać do składek koszty zarządzania między 3,05% a 4,25%, w rzeczywistości płacona składka będzie nieco wyższa od tej oficjalnie ustanowionej przez INASTI (https://www.inasti.be).

Maksymalną stawkę składki kwartalnej, to jest 4.952,48 euro kwartalnie zapłacą ci, których odchody roczne zaczynają się od kwoty 107.300,30 euro.

Stawka minimalna dla osób prowadzących działalność dodatkową wynosi 95,60 euro.

Jako dochody służące ustalaniu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne należy rozumieć kwotę po odliczeniu kosztów, a przed opodatkowaniem. Przykładowe % koszty zarządzania Kasy Ubezpieczeń Społecznych i ich wpływ na składki:

  • Partena – 4,25% = 864,15 euro * 1,0425 = 900,88 euro kwartalnie
  • UCM – 4,05 = 864,15 euro * 1,0425 = 899,15 euro kwartalnie
  • Liantis – 3,95% = 864,15 euro * 1,0395 = 898,28 euro kwartalnie
  • GroupS – 3,9% = 864,15 euro * 1,0425 = 897,85 euro kwartalnie

Chcesz by wyliczyć Ci składkę, jaką powinieneś płacić? Chcesz dopasować kwotę składek do spodziewanych dochodów? Masz zaległości w opłatach? Chcesz złożyć wniosek o umorzenie odsetek lub składek? Napisz do nas, a pomożemy Ci to wszystko okiełznać.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista odezwie się do Ciebie!

Poproś o poradę

 

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net