Na A1 będzie coraz trudniej...

Na A1 będzie coraz trudniej...


Wielu polskich przedsiębiorców z branży budowalnej to polscy przedsiębiorcy oddelegowani na podstawie dokumentu A1. Dotychczasowe rozwiązania prawne pozwalały na praktycznie w sposób ciągły wykonywanie prac remontowo-budowlanych w Belgii. Wkrótce się to jednak zmieni. Nowelizacja dyrektywy dotycząca delegowania pracowników została przegłosowana 29.05.2018 r. przez Parlament Europejski. Propozycja zmian w dyrektywie z 1996 (96/71/WE) została wysunięta w 2016 r. w celu znalezienia równowagi między swobodą na rynku wewnętrznym i zapewnieniem praw pracowniczych.
 
Głównym celem dyrektywy z 1996 r. było zmniejszenie przeszkód w przepływie osób i usług.  Na mocy wspomnianej dyrektywy, zasady pracy są regulowane przez prawo państwa, które delegowało danego pracownika, z uwagi na fakt, że tam znajduje się przedsiębiorstwo, które go zatrudniło. Na podstawie przepisów dyrektywy, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej gwarantują: minimalny okres wypoczynku, minimalne stawki płacy, zdrowie, bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Obecnie najwięcej deleguje się pracowników z krajów Europy Centralnej i Wschodniej, gdyż decydują się oni pracować za mniejsze wynagrodzenie niż lokalni pracownicy.  Nowelizacja dyrektywy ma spowodować, że głównymi czynnikami korzystania z usług pracowników delegowanych będą: wykształcenie i kwalifikacje, skuteczność, a także jakość i innowacyjność ich towarów i usług.

Zmiany w dyrektywie obejmują dwa najważniejsze aspekty: zapewnienie tego samego wynagrodzenia za wykonanie tej samej pracy w tym samym miejscu oraz skrócenie okresu delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy, gdy pracodawca złoży uzasadnioną notyfikację. Ponadto, zmiany w dyrektywie przewidują prawo do otrzymania premii np. w postaci dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Pracownicy delegowani będą również mogli zwrócić się z prośbą o zwrot kosztów za zakwaterowanie czy podróż, w przypadku gdy zostali oni wysłani czasowo z państwa, do którego zostali wcześniej oddelegowani lub gdy ich pracodawca wymaga od nich podróży do innego miejsca pracy.

Na ten moment nie wiadomo, jakie będą nowe kryteria wydawania A1 przez ZUS po wejściu nowej dyrektywy, tj. w 2020 roku. Wiadomo jedynie, że będą one bardziej restrykcyjne.

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net