Hospitalia a jednodniowy pobyt w szpitalu

Hospitalia a jednodniowy pobyt w szpitalu


Ubezpieczenie Hospitalia, Hospitalia Medium czy Hospitalia+ mają na celu pokrycie kosztów pobytu w szpitalu, który rozpoczyna się przyjęciem do szpitala, a kończy się wypisem. Dotyczy to również krótkich pobytów, w tzw. szpitalach jednodniowych (fr: l’hopital de jour), ale … wydawać się może, że wybierając się na zabieg do szpitala jednodniowego, dodatkowe ubezpieczenie szpitalne pokryje wszelkie koszty z tym związane. Niestety tak nie jest. Interwencja w związku z pobytem w szpitalu jednodniowym (BEZ NOCLEGU) jest dokładnie opisana w Regulaminie każdego z rodzajów ubezpieczenia Hospitalia. Co do zasady, zwroty na pobyt w szpitalu jednodniowym są takie same, niezależnie od rodzaju pakietu Hospitalia (podstawowy, Medium czy +) i zależą od wybranego pokoju.

  1. Pokój dla 2 lub więcej osób: zwracana jest pełna kwota faktury (z zastrzeżeniem implantów, maksymalnej kwoty rocznej, itp.), bez udziału własnego, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11.1 Warunków ubezpieczenia Hospitalia. Warto pamiętać, że w przypadku pokoju dla 2 lub więcej osób, nie doliczany jest suplement ze względu na wyższy standard pokoju, a także lekarz nie może podnosić swoich stawek, poza stawki maksymalne ustanowione przez INAMI.
  2. Pokój jednoosobowy (fr: chambre particulier): kwota zwrotu wynosi maksymalnie do 100% suplementu honorarium lekarzy (ustalonych zgodnie ze stawkami INAMI), a także maksymalnie 80 euro z tytułu dopłaty za pokój jednoosobowy.

Pamiętać należy, że faktura ze szpitala nigdy nie wskazuje kwoty odliczonej z tytułu ubezpieczenia dodatkowego typu Hospitalia. Oby otrzymać dopłatę z tytułu tego ubezpieczenia, oryginał faktury wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem o dopłatę należy złożyć do kasy ubezpieczeń zdrowotnych (fr: mutualité). Następnie, zazwyczaj w ciągu 2 tygodniu, ubezpieczyciel prześle należną kwotę na konto ubezpieczonego.

Jak więc uniknąć niespodziewanych kosztów związanych z jednodniowym (bez noclegu) pobytem w szpitalu? Zawsze należy wybierać pokój dla dwóch lub więcej osób. W przypadku wybrania pokoju jednoosobowego, do czego często zachęcają lekarze/szpital, należy liczyć się z kosztami przekraczającymi znacząco udział ubezpieczenia podstawowego jak i ubezpieczenia typu Hospitalia.

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net