Działalność dodatkowa w Belgii a umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne

Działalność dodatkowa w Belgii a umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne


Prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej (fr. activité complémentaire), jest dość popularnym zjawiskiem wśród Polonii. To bardzo prosty sposób na dorobienie kilku euro, przy zachowaniu niskich składek na ubezpieczenie. Ma jednak swoje wady, w stosunku to działalności podstawowej (fr. activité principale), o których warto pamiętać.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne najbardziej odróżnia działalność dodatkową od podstawowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą składki na ubezpieczenie społeczne równe 20,50% swojego wyniku finansowego, powiększonego o koszty zarządzania (do 4,25%), które stanowią dochód Kasy Ubezpieczeń Społecznych (fr. Caisse d’Assurances Sociales). Przy działalności podstawowej, minimalne składki wyliczane są od kwoty 16.409,20 euro. Oznacza to, że nawet przy niższym dochodzie rocznym, niż 16.409,20 euro, trzeba zapłacić składki od tej kwoty.

Osoby prowadzące działalność dodatkowo płacą podstawową składkę kwartalną wyliczoną na podstawie kwoty 1.815,41 euro, co stanowi około 96,99 euro kwartalnie, zaś po zamknięciu roku dokonywana jest regularyzacja składek do wspomnianych 20,50%. W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność dodatkową nie zarobi w danym roku nic, nie zapłaci wówczas żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Gdyby jakieś były zapłacone, Kasa Ubezpieczeń Społecznych może je zwrócić bądź zachować na poczet przyszłych zobowiązań.

Łatwo więc przeliczyć, że prowadzenie działalności dodatkowej może się bardzo opłacić, jeśli przedsiębiorca zarabia poniżej kwoty progowej 16.409,20 euro.

Ważne jest jednak by mieś świadomość, jakie kryteria trzeba spełnić, by móc założyć dodatkową działalność gospodarczą. Przede wszystkim należy pracować na podstawie umowy o pracę na co najmniej pół etatu. Zrozumienie, jak działa ten system jest kluczowe, by uniknąć później niemiłej niespodzianki. Status pracownika na co najmniej pół etatu należy mieć cały czas. W przypadku osób pracujących na przykład w popularnym systemie Titres-Services czy Interim liczba godzin przewidziana przez układ zbiorowy (fr. commission paritaire) w pełnym wymiarze wynosi 38 tygodniowo. Stąd też, by móc założyć działalność gospodarczą jako dodatkową, należy pracować co najmniej 19 godzin tygodniowo.

Problemy mogą pojawić się, gdy w danym tygodniu czy miesiącu, liczba tygodniowo wypracowanych godzin, spada poniżej pół etatu. W takiej sytuacji osoba samozatrudniona traci prawo do prowadzenia działalności dodatkowej, a staje się przedsiębiorcą prowadzącym działalność podstawową. Informacja o zmianie w liczbie godzin nie jest automatycznie komunikowana Kasie Ubezpieczeń Społecznych. Odbywa się to w drodze corocznych regularyzacji. Może się więc okazać, że pracownik agencji Titres-Services czy Interim jest przekonany o poprawności swojego statusu w ubezpieczeniu społecznym – jako działalność dodatkowa, a w efekcie za kilka kwartałów dostanie niespodziewaną fakturę do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami. Warto więc przypilnować, by liczba godzin wypracowanych tygodniowo nie spadła poniżej 19. Godziny wypracowane jako pracownik liczy się tygodniowo, zaś składki na ubezpieczenie społeczne nalicza się kwartalnie. Oznacza to, że wystarczy w jednym tygodniu nie spełniać wymogów co do połowy etatu, by musieć zapłacić za cały kwartał składkę odpowiadającą kwocie bazowej 16.409,20 euro, to jest ponad 840,97 euro. Oczywiście problem ten nie wystąpi, jeśli dochody – wynik finansowy z tytułu prowadzonej działalności będą przekraczać kwotę bazową.

Problematyczne może okazać się, jeśli przedsiębiora nie powiadomił Kasy Ubezpieczeń Społecznych o zmianach w swojej sytuacji zawodowej, co skutkować może niedopasowaniem statusu prowadzonej działalności do stanu faktycznego.

Dla przykładu: Osoba była osoba zatrudniona na czas określony uruchomiła dodatkową działalność gospodarczą. Z chwilą zakończenia umowy o pracę powinna poinformować Kasę Ubezpieczeń społecznych o dalszej karierze zawodowej, np. o przedłużeniu kontraktu. W przeciwnym razie, Kasa Ubezpieczeń Społecznych dokona zmiany statusu z działalności dodatkowej na działalność podstawową. A tu powstają wymagania co do kwartalnej składki minimalnej.

Osoba, która ma w ubezpieczeniu społecznym wpisany wadliwie status prowadzącej podstawową działalność gospodarczą, a w rzeczywistości prowadzącą działalność dodatkową, może niemile się rozczarować przy regularyzacji sytuacji. Otóż, osoba która prowadzi działalność dodatkową nie ma prawa do umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadoznej działalności. Jeśli takie umorzenie miało miejsce ze względu na niedopasowanie zgłoszenia w ubezpieczeniu do stanu faktycznego, decyzja o umorzeniu zostanie cofnięta. A ta może mieć miejsce nawet i pięć lat później. Nie ma tu znaczenia kwota, jaką zarabia przedsiębiorca. Nie ma on także prawa wyboru statusu. Praca na umowę o pracę na co najmniej na pół etatu to determinuje bezwarunkowo.

Potrzebujesz pomocy, fachowej porady? Chcesz by pomóc dopasować Twoją sytuację w ubezpieczeniu społecznym do stanu faktycznego? Odezwij się do nas! Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista odezwie się do Ciebie!

Popros o porade

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net