Co pokrywa ubezpieczenie kosztów pochówku?

Co pokrywa ubezpieczenie kosztów pochówku?


Ubezpieczenie od kosztów pogrzebu obejmuje wiele aspektów związanych z całą ceremonią pochówku. W ramach ubezpieczenia pokryć można wszelkie uzasadnione wydatki, zwyczajowo ponoszone w Belgii i bezpośrednio związane z organizacją pogrzebu oraz pogrzebem lub kremacją ubezpieczonego zmarłego. Warto zastanowić się chwilę, ile mogą wynieść takie wydatki oraz czy rodzinę na nie stać.

Oto lista kosztów podlegających opłacie z tytułu ubezpieczenia od kosztów pochówku:

 • przygotowanie/toaleta, konserwacja, balsamowanie i ułożenie w trumnie zmarłego,
 • trumna, całun, urna lub biżuteria żałobna,
 • transport zmarłego karawanem lub innym autoryzowanym środkiem transportu, a także transport krewnych w samochodach ceremonialnych lub w innych autoryzowanych środkach transportu,
 • opracowywanie, drukowanie i dystrybucja klepsydr, ogłoszenia o zgonie, wizerunków okolicznościowych, publikacja w prasie podziękowań i zawiadomienia o zgodnie,
 • kwiaty i wieńce oferowane przez najbliższych krewnych,
 • organizacja i realizacja ceremonii pogrzebowej w amfiteatrze, miejscu modlitwy lub innym odpowiednim budynku do celów ceremonialnych,
 • posiłek (stypa) oferowany bezpośrednio po ceremonii pogrzebowej,
 • pochówek lub kremacja (w tym rozsypanie, pochówek lub pochówek prochów),
 • koncesja na grób lub kolumbarium (w przypadku grobowców wspólnych w części przypadającej na zmarłego),
 • budowa i instalacja pomnika pogrzebowego lub tablicy pamiątkowej,
 • inne posługi spełniające uzasadnione życzenia zmarłego i/lub jego rodziny dotyczące organizacji pogrzebu.

Nie są uważane za „uzasadnione koszty zwykle ponoszone w Belgii, bezpośrednio związane z organizacją pogrzebu oraz pochówkiem lub kremacją zmarłego”, chyba że za zgodą wszystkich beneficjentów:

 • uroczystości i publikacje okolicznościowe, które zostaną zorganizowane po faktycznym pogrzebie;
 • odzież żałobna, odzież ceremonialna lub inne elementy ubioru.

Wszelkie koszty repatriacji uważa się za koszty pogrzebu, a w szczególności koszty transportu zwłok z kostnicy lub szpitala z zagranicy do Belgii lub koszty transportu zmarłego z kostnicy lub szpitala w Belgii za granicę (np. do Polski), w tym trumna niezbędna do tego transportu. Koszty te nie obejmują kosztów repatriacji dóbr zmarłego, jego rzeczy osobistych, ani kosztów podróży osób towarzyszących i/lub innych podróżnych.

Chcesz niezobowiązująco porozmawiać o takiej formie zabezpieczenia? Daj nam znać, a nasz specjalista odezwie się do Ciebie i umówi na spotkanie. Wypełnij formularz klikając Wypełnij formularz!. Nie ma na co czekać, im wcześniej się ubezpieczysz, tym mniej będzie to kosztować. Warto więc dowiedzieć się, jakie są możliwości! Konsultacje są bezpłatne, a mogą Ci wiele wyjaśnić. Żyj świadomie i odpowiedzialnie!

Poproś o bezpłatną poradę

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net