2020 nadchodzi - nowe stawki zasiłku rodzinnego w Regionie Stołecznym Bruksela

2020 nadchodzi - nowe stawki zasiłku rodzinnego w Regionie Stołecznym Bruksela


Od stycznia 2020 wchodzą nowe zasady naliczania zasiłku rodzinnego dla dzieci, których rodzice mieszkają w Brukseli. W odróżnieniu od Flandrii i Walonii, nowy system obejmie wszystkie dzieci, niezależnie od daty urodzenia.

W myśl nowych zasad, na każde dziecko będzie wypłacana stała kwota bazowa, która będzie niezależna od liczby dzieci, jak to było uprzednio. Rząd brukselski będzie bardziej hojny, gdyż planowana kwota bazowa zasiłku to 150 euro na dziecko urodzone od 2020, a 140 euro na dziecko urodzone przed 2020. W przypadku dzieci osieroconych przez obojga rodziców zasiłek będzie równy dwukrotności kwoty bazowej, a w przypadku osierocenia przez jednego rodzica 1,5 kwoty bazowej.

Do tego dojdą różne dodatki, których wysokość może wynieść do 120 euro (na 3cie dziecko). I tu nowość: dla dodatków wprowadza się kryterium dochodowe. Na najwyższe dodatki będą mogły liczyć rodziny wielodzietne o dochodach gospodarstwa domowego poniżej 31.000 euro rocznie. Gospodarstwa domowe o dochodach od 31.000 euro do 45.000 również otrzymają dodatki, ale już mniejsze. Rodziny o dochodach powyżej 45.000 euro nie dostaną żadnych dodatków.

Nowy system będzie wdrażany stopniowo i będzie obowiązywał w sposób następujący:

  • wszystkie dzieci w wieku od 0 do 12 lat i urodzone od 1 stycznia 2020 r. będą otrzymywać zasiłek rodzinny w wysokości kwoty bazowej 150 euro + ewentualne dodatki,
  • dzieci urodzone wcześniej będą otrzymywać zasiłek w wysokości 140 euro do końca roku 2025; od stycznia 2026 będą otrzymywać zasiłek rodzinny w wysokości kwoty bazowej 150 euro + ewentualne dodatki,
  • dzieci w wieku od 12 do 24 lat będą otrzymywać zasiłek rodzinny w wysokości kwoty bazowej 160 euro, podniesiony do kwoty 170 euro w przypadku kontynuacji nauki, oczywiście + ewentualne dodatki.

Do powyższych kwot dochodzą dodatki w przypadku:

  • dziecka w rodzinie zastępczej – 64,28 euro,
  • dziecka niepełnosprawnego, od 84,01 do 560,08 euro – w zależności od stopnia inwalidztwa.

Chcesz złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Belgii? Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w procedurze.

 

Popros o porade

 

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net