Stawki składek trymestralnych przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne w 2018 roku

Stawki składek trymestralnych przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne w 2018 roku


W 2018 roku minimalna stawka dla osób samozatrudnionych w przypadku działalności podstawowej wyliczana jest od dochodu rocznego w wysokości 13.550,50 euro. Dochód ten należy rozumieć jako wynik finansowy, czyli przychody pomniejszone o koszty, jednakże jeszcze przed odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne. Od takiej kwoty każdy samozatrudniony musi odprowadzić składki w wysokości 20,50%. Do tej kwoty dochodzi koszt obsługi Kasy Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku Partena Compass wynosi ona 4,25% i jest niezmienna od 2013 roku. Kasa GroupS pobiera opłatę w wysokości 3,9%.

Oznacza to, że minimalna kwota składek, jakie w 2018 roku należy płacić tytułem ubezpieczenia społecznego, to w Partena Compass 723,97 euro, zaś w GroupS 721,54 euro.

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net