Rejestracja w ubezpieczeniu najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności

Rejestracja w ubezpieczeniu najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności


Każdy samozatrudniony podlega obowiązkowi ubezpieczenia w kasie ubezpieczeń społecznych dla samozatrudnionych. Obowiązek ten następuje od dnia rozpoczęcia działalności. Warto więc pomyśleć o zgłoszeniu się do ubezpieczenie wcześniej, tym bardziej, że guichet d'entreprises, gdzie rejestruje się samozatrudnionych, przestały wydawać atestacje prowizoryczne, potwierdzające złożenie wniosku o rejestrację w ubezpieczeniu. Jeżeli najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności nie nastąpiło zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, spóźnialski ryzykuje otrzymaniem kary w wysokości od 500 do 2.000 Euro.

Innym, ważnym terminem, o którym nie można zapominać jest obowiązek poinformowania kasy ubezpieczeń społecznych o wszelkich zmianach w karierze zawodowej. W szczególności dotyczy to:

  • zakończenia działalności,
  • zmiany statusu z samozatrudnionego  wspólnika spółki.

Na te formalności ubezpieczony ma maksymalnie 15 dni od wystąpienia zmiany. Nieprzestrzeganie tego terminu skutkować może zamknięciem ubezpieczenia z dniem złożenia dokumentów oraz naliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne za ten okres.

 

Przykład praktyczny:

Jestem wspólnikiem w firmie BUDOWLANA (associe actif). Skończyłem współpracę z BUDOWLANĄ 30 września 2017. Dzisiaj, 22 marca 2018 składam wraz z kompletem dokumentów wniosek o zamknięcie ubezpieczenia społecznego, licząc na cofnięcie faktur, jakie dostałem za kwartały IV 2017 oraz I 2018.

Wynik: Działając na podstawie prawa belgijskiego, kasa ubezpieczeń społecznych zamyka mi ubezpieczenie z dniem 22 marca 2018 i nakazuje zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne do tego dnia. Dokumenty wpłynęly za późno, przekroczony został ustawowy termin 15 dni.

© 2018 Porady.BE by IMSG | Nota prawna

powered by bluebirdCMS.Net